Kant KantEntegre Yönetim Sistemi Politikası

  • Yaşantıların teknoloji ile kolaylaştırılmasına önderlik eden

  • Son teknolojilerle müşterilerini rakiplerinden ayrıştıran

  • Farklı ve yeni bakış açıları ile proje yönetimini sağlayan

  • Fikirleri, zaman, huzur ya da para kazandıracak projelere dönüştüren iş süreçlerine sürekli olarak imza atmayı hedefleyen

  • Şeffaf , erişilebilir , cevap veren , objektif ,tarafsız , müşteri odaklı,gizlilik ilkelerine sadık yönetim ve iş yapma ahlakıyla hizmet sağlayan

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini müşteri şikayetleri de dahil olacak şekli ile ilgili yasal ve diğer şartlarla ve uluslar arası standart ve normlar ile eş noktada değerlendiren ve bu referanslara bağlı iş süreçlerini yürüten;

  • Daha ileri, Süreçlerini ve yerini sürekli iyileştirme odağına yerleştirmiş olarak;

    • Hizmet sağlamayı ve sürekliliği ile bu temel ilkelerle sürdürmeyi taahhüt etmektedir.